Termeni și Condiții

privind utilizarea website-ului și Aplicației mobile DRGrouper

 

Îți mulțumim că ai ales serviciile noastre destinate specialiștilor din domeniul medical.

Documentul de mai jos reprezintă Termenii și Condițiile (contractul) care se aplică în relația dintre noi, în calitate de proprietari ai website-ului drgrouper.ro și Aplicației mobile DRGrouper și tine, în calitate de utilizator al serviciilor noastre. Te rugăm să citești cu atenție prezentul contract. 

 1. Proprietarul website-ului și Aplicației mobile DRGrouper
  1. SC REEA SRL este titularul și operatorul website-ului drgrouper.ro și Aplicației mobile DRGrouper precum și prestatorul serviciilor oferite prin intermediul Aplicației mobile.
  2. SC REEA SRL este o societate comercială organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în Mun. Târgu-Mureș, Piața Republicii Nr. 41, Jud. Mureș, România, cod poștal 540110, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J26/628/1998, având codul de identificare fiscală RO10966500. Contactarea Reea cu privire la site și aplicație este posibilă la adresa de e-mail contact@drgrouper.ro sau prin intermediul canalelor de comunicare menționate pe website.
 2. Scopul acestor Termeni și Condiții. Acordul privind utilizarea Aplicației mobile
  1. Prezentul document privind Termenii și Condițiile se aplică atunci când vizitezi și folosești website-ul ro și folosești Aplicația mobilă DRGrouper.
  2. Termenii și Condițiile de mai jos, împreună cu Politica de prelucrare a datelor personale, (denumiți în continuare „Condiții”) reprezintă contractul încheiat între (i) SC Reea SRL, în calitate de titular al website-ulu și Aplicației mobile DRGrouper, denumită în continuare „Reea/Noi” pe de-o parte și (ii) vizitatorii și utilizatorii website-ului, precum și utilizatorii Aplicației mobile DRGrouper, pe de lată parte.
  3. Atunci când vizitezi website-ul nostru și folosești Aplicația mobilă ești beneficiar al serviciilor noastre și trebuie să respecți prezentele Condiții. Trebuie să citești cu atenție și să fii de acord cu prezentele Condiții înainte de a utiliza serviciile noastre. Dacă nu ești de acord cu prezentele condiții, nu poți utiliza website-ul și Aplicația mobilă.
  4. Ne rezervăm dreptul să limităm accesul la serviciile noastre persoanelor care încalcă aceste Condiții.
  5. Prezentele Condiții și termenii suplimentari, detaliați pe pagina aferentă serviciilor oferite, reprezintă acordul încheiat cu utilizatorii website-ului și Aplicației mobile. O copie a prezentelor Condiții este stocată în format electronic și pusă la dispoziția utilizatorilor la adresa https://drgrouper.ro/termeni-si-conditii/
  6. Prin utilizarea website-ului și Aplicației mobile, declari în mod expres că: ai citit prezentele Condiții, ești de acord în întregime și necondiționat cu clauzele sale, înțelegi că respectarea Condițiilor este obligatorie.
  7. Reea poate solicita să îți exprimi acordul cu privire la aceste Condiții printr-o acțiune specifică, care are semnificația unui consimțământ neechivoc (e.g. bifarea unei căsuțe specifice). Prin bifarea căsuței respective îți exprimi acordul asupra prezentelor Condiții și Politicii de prelucrare a datelor personale.
  8. Pentru orice întrebări cu privire la Condiții sau serviciile noastre, te rugăm să ne scrii la adresa de e-mail contact@drgrouper.ro.
  9. Aplicația va necesita actualizări, cu scopul de a remedia eventuale erori, a îmbunătăți anumite funcții etc. Prin acceptarea Condițiilor și utilizarea Aplicației, ești de acord să primești automat actualizări. Poți să își gestionezi actualizările din Google Play și App Store.
 3. Accesul la Aplicație
  1. Ca regulă, accesul gratuit la Aplicație mobile este permis oricărei persoane care acționează în scop profesional, în calitate de personal medical, care acceptă Termenii și Condițiile și îndeplinește condițiile din prezenta secțiune. Aplicația este business to business (B2B), destinată în mod exclusiv persanelor care o folosesc în mod profesional.
  2. În mod excepțional și din cauze întemeiate, avem dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor care acționează contrar legii, moralei sau bunei-credințe și/sau care ar putea prejudicia în orice fel Reea sau terțe persoane, fără a oferi o explicație a deciziei luate de noi.
  3. Înregistrarea în Aplicație și utilizarea Aplicației se poate realiza doar de către persoanele cu capacitate juridică deplină. Prin înregistrarea în Aplicație, confirmi că ești o persoană care are capacitatea juridică deplină și ai calitatea de personal medical.
  4. Dacă utilizezi Aplicația în numele unei alte persoane fizice sau juridice, trebuie să fi autorizat în acest sens. În caz contrar, ești răspunzător pentru orice daune cauzate Reea, utilizatorilor sau terților.
  5. Pot avea calitatea de utilizatori ai aplicației doar persoanele care îndeplinesc toate condițiile legale și dețin calitatea de personal medical (medici, asistenți medicali care au atribuții de completare a codurilor, registratori medicali, personal responsabil cu raportarea DRG). Prin crearea unui cont, declari că îndeplinești toate aceste condiții.
  6. În cazul în care oricare dintre condițiile expuse mai sus în prezentul articol nu este îndeplinită, trebuie să încetezi imediat utilizarea Aplicației mobile.
  7. Aplicația mobilă DRGrouper poate fi descărcată sau accesată de pe majoritatea dispozitivelor mobile cu conexiune la internet și echipate cu sistemele de operare Android și iOS.
 4. Utilizarea serviciilor oferite de Reea
  1. Serviciile noastre constau în accesul la și utilizarea Website-ului și Aplicației mobile în mod gratuit de către personalul medical. Reea acordă în favoarea utilizatorilor o licență personală, neexclusivă, netransmisibilă, revocabilă, care nu se poate cesiona, pentru utilizarea Aplicației, destinată exclusiv pentru uzul utilizatorilor. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin aceste Condiții sunt ale Reea și licențiatorilor săi.
  2. Pentru a utiliza Aplicația mobilă trebuie să te înregistrezi în Aplicație și să îți creezi un Cont. În momentul înregistrării, trebuie să (i) ne furnizezi anumite informații pentru a te putea înregistra și (ii) să accepți Termenii și Condițiile printr-o acțiune specifică având semnificația unui consimțământ neechivoc (ex. bifarea unei căsuțe specific). Printr-o astfel de acțiune specifică de acceptare, confirmi că ai luat cunoștință și accepți necondiționat Termenii și Condițiile.
  3. Pentru autentificarea în Cont, vei folosi adresa de e-mail și parola înregistrate la crearea Contului.
  4. Nu ai nicio obligație să te conectezi la sau să utilizezi Aplicația.
  5. Prin utilizarea website-ului și Aplicației mobile DRGrouper, Utilizatorul:
   1. își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor aferente Contului său (username și parolă) și este pe deplin responsabil de activitatea desfășurată prin intermediul Contului său. Utilizatorul se obligă să furnizeze informații exacte și complete atunci când înregistrează un Cont și când utilizează serviciile. Contul tău este unul personal. Acesta nu poate fi transmis sau utilizat de alte persoane decât cu acordul expres al Reea. Reea nu este responsabilă pentru niciun prejudiciu suferit ca urmare a furnizării de date incomplete sau incorecte. Orice activitate din Contul tău îți va fi atribuită automat. Trebuie să ne anunțați imediat dacă ai motive să crezi că altcineva îți cunoaște datele de autentificare sau dacă suspectezi că altcineva îți folosește Contul.
   2. admite că Reea nu are obligația de a verifica acuratețea informațiilor oferite de utilizator și că Reea nu va fi răspunzătoare pentru declarații false sau înșelătoare făcute de utilizator, pentru conținutul încărcat de utilizatori, de aceea Reea nu este responsabilă pentru orice consecințe care ar putea apărea ca urmare a ilegalității conținutului.
   3. este de acord să nu folosească website-ul sau Aplicația în orice modalități care ar putea să perturbe funcționarea acestora, să încalce prezentele Condiții sau legislația în vigoare.
   4. este de acord să respecte bunele moravuri și să folosească un limbaj civilizat în comentariile pe care le publică în cadrul website-ului.
   5. se obligă ca orice conținut care emană de la utilizator (datele cu privire la Cont; text, fișiere; comentarii) să nu fie ilegal, obscen, amenințător, defăimător, rasist, să incite la violență, să încalce confidențialitatea sau drepturi de proprietate intelectuală, fiind unicul responsabil pentru prejudicierea terților sau a noastră în caz contrar. Ne rezervăm dreptul (dar nu și obligația) de a elimina un astfel de conținut, dar nu vom revizui în mod regulat conținutul postat.
  6. Reea oferă acces la Website și Aplicație pe baza principiului „așa cum se prezintă” și „în funcție de disponibilitate”, fără nicio garanție de niciun fel, expresă sau implicită. Serviciile noastre pot fi supuse limitărilor, întârzierilor și/sau altor probleme inerente utilizării internetului și a comunicațiilor electronice. Ești de acord că folosești Website-ul și Aplicația pe riscul tău. Nu vom fi răspunzători pentru întreruperi, erori de conectare, indisponibilitate sau defecțiuni ale Website-ului și Aplicației, în măsura permisă de lege.
  7. În măsura permisă de lege, nu garantăm că Website-ul sau Aplicația sunt lipsite de viruși sau alte programe distructive. Totodată, în condițiile permise de lege, nu suntem răspunzători pentru nicio pierdere directă sau indirectă și pentru niciun fel de prejudicii rezultând din utilizarea serviciilor noastre.
  8. Avem dreptul de a modifica sau elimina diferite funcțiuni ale Aplicației, parțial sau integral, în orice moment, și fără a fi necesar să îți transmitem o notificare prealabilă în acest sens. Ești de acord că astfel de schimbări pot determina întreruperi și Reea nu poate fi responsabilă pentru acestea.
  9. Prin utilizarea Serviciilor noastre, îți exprimi acordul de a ne despăgubi și de a ne exonera de răspundere, în măsura permisă de lege, referitor la (i) orice încălcare a prezentelor Condiții pe care o săvârșești și (ii) orice solicitare formulată împotriva noastră de un terț și care decurge din utilizarea neconformă de către tine a Website-ului sau Aplicației noastre.
  10. Utilizatorii nu pot delega sau transfera către ale persoane niciun drept și / sau obligație privind utilizarea serviciilor fără acordul prealabil scris al Reea.
  11. Avem dreptul să folosim Aplicația Ghiță în scopuri de marketing, de exemplu pentru publicitate.
 5. Relația Reea-personal medical-pacienți
  1. Aplicația mobilă DRGrouper este destinată profesioniștilor din domeniul medical. Datele introduse de personalului medical în Aplicației reprezintă exclusiv responsabilitatea personalului medical, Reea fiind terț în relația dintre personalul medical și pacienți sau în relația dintre personalul medical și spitalul la care personalul medical este afiliat. Astfel, Reea nu este responsabilă în niciun fel în cazul în care personalul medical nu își îndeplinește obligațiile sale profesionale.
  2. Utilizatorii sunt de acord că Reea nu controlează, direct sau indirect, activitatea personalului medical care utilizează Aplicația.
 6. Drepturi de proprietate intelectuală  
  1. Orice element de conținut din website și Aplicația mobilă (precum mărcile înregistrate, logo-urile, imaginile, textele, elementele grafice, fișierele audio și video), design-ul, bazele de date accesibile aparțin în exclusivitate Reea și partenerilor noștri și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Acest conținut nu poate fi copiat, dezasamblat, modificat, reprodus, publicat de către nicio persoană, fără acordul prealabil scris al Reea. Orice utilizare neautorizată a acestor materiale reprezintă încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală și atrage răspunderea civilă și/sau penală.
  2. Utilizatorii au, pe durata contractuală, un drept de utilizare a elementelor website-ului și Aplicației mobile care sunt strict necesare pentru executarea prezentelor Condiții. Dreptul de utilizare a Aplicației mobile poate fi cesionat doar cu acordul Reea.
  3. Ne rezervăm toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin prezentele Condiții.
  4. Reea nu pretinde și nu deține drepturi de proprietate intelectuală cu privire la conținutul furnizat de partenerii noștri sau de utilizatori. Astfel, întreg conținutul furnizat de colaboratorii noștri sau de utilizatori se află în proprietatea acestora fiind unicii răspunzători cu privire la conținutul publicat pe website sau încărcat în Aplicație. În calitate de utilizator, ai obligația de a te asigura că conținutul adăugat de tine nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terților. Ești de acord că avem dreptul, dar nu și obligația, de a revizui, modifica sau șterge conținutul website-ului sau de a-ți restricționa comentariile dacă încalci această obligație.
  5. Utilizatorii nu va aduce atingere, în niciun fel, drepturilor celorlalți utilizatori ai website-ului. În cazul în care utilizatorii sau terțe persoane sesizează Reea cu privire la încălcarea drepturilor lor de către alt utilizator, acesta din urmă este singurul care răspunde pentru repararea prejudiciului cauzat utilizatorilor, terților sau Reea. În cazul în care consideri că un anumit conținut disponibil pe website încalcă drepturile tale de autor sau alte drepturi personale, te rugăm să ne aduci la cunoștința drepturile care consideri că sunt încălcate la adresa contact@drgrouper.ro, pentru a putea lua măsurile legale necesare.
  6. Prin publicarea de conținut prin intermediul website-ului sau paginilor noastre de socializare, ne oferi la nivel mondial, în mod gratuit, neexclusiv, nelimitat în timp și irevocabil dreptul de a multiplica și distribui conținutul creat de tine cu scopul de a-l afișa în cadrul website-ului, a-l promova sau a-l distribui pe rețelele de socializare la care DRGrouper are pagină creată (e.g. Facebook). Având în vedere natura internetului, nu deținem controlul deplin și nu ne asumăm răspunderea asupra modului în care terții distribuie conținutul creat de tine.
  7. Reea prestează servicii de găzduire a comentariilor/opiniilor și nu are nicio răspundere cu privire la conținutul publicat.
 7. Comunicare și Newsletter
  1. Newsletter-ul reprezintă modalitatea pe care o putem folosi pentru a te informa prin e-mail cu privire la noutățile disponibile în domeniul medical, uneori și de natură comercială.
  2. Toate Newsletter-ele sunt transmise prin intermediul unor servicii specializate, cu respectarea securității și confidențialității informațiilor.
  3. Ai posibilitatea să-ți dai acordul cu privire la primirea Newsletter-elor trimise de noi. Acordul poate fi retras oricând, prin accesarea link-ului de dezabonare din cuprinsul e-mailului prin care ai primit Newsletter-ul nostru.
  4. Prin utilizarea website-ului ești de acord că comunicarea electronică prin intermediul website-ului și/sau e-mail este considerată o comunicare scrisă și, pentru a o păstra, ești de acord că suntem autorizați să stocăm o astfel de comunicare într-o formă nealterată.
 8. Confidențialitate și accesul la datele cu caracter personal 
  1. Orice informații furnizate, prin mijloace scrise sau orale, în cadrul comunicărilor dintre Reea și utilizatori, pe durata Condițiilor reprezintă informații confidențiale.
  2. Reea are acces la datele cu caracter personal pe care utilizatorii le furnizează în vederea înregistrării în Aplicația mobilă. Informații detaliate despre cum sunt prelucrate datele cu caracter personal colectate sau prelucrate prin intermediul website-ului și Aplicației mobile sunt oferite în cadrul Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal.
  3. Personalul medical care utilizează Aplicația poate introduce date personale ale pacienților în Aplicație și își asumă obligația de a respecta legislația în vigoare cu privire la prelucrarea respectivelor date personale. În acest sens, în ceea ce privește activitatea din Aplicație a personalului medical, acesta din urmă acționează în calitate de Operator de date cu caracter personal cu privire la datele pe care de introduce, iar Reea în calitate de persoană împuternicită de operatorul de date.
  4. Personalul medical și Reea au obligația de a asigura respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal conform calității pe care o au în raport cu persoanele vizate, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, cunoscut și sub denumirea „Regulamentul GDPR”.
  5. Detaliile privind măsurile tehnice și organizatorice implementate de Reea, atât în calitate de operator, cât și în calitate de persoană împuternicită, care asigură protecția drepturilor persoanei vizate se regăsesc în Politica de prelucrare a date personale disponibilă pe website.
  6. În calitate de persoană împuternicită, Reea: (a) prelucrează datele cu caracter personal numai pe baza cererii operatorului și a instrucțiunilor din partea operatorului, (b) se asigură că persoanele autorizate să prelucreze datele cu caracter personal s-au angajat să respecte confidențialitatea sau au o obligație statutară adecvată de confidențialitate; (c) implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător; (d) oferă asistență operatorului prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, în măsura în care acest lucru este posibil, pentru îndeplinirea obligației operatorului de a răspunde cererilor privind exercitarea de către persoana vizată a drepturilor sale; (e) ajută operatorul să asigure respectarea obligațiilor sale în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal și pune la dispoziția operatorului toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea obligațiilor sale.
 9. Trimiteri către surse terțe 
  1. Website-ul și Aplicația pot conține legături externe (link-uri, bannere, spoturi publicitare) sau trimiteri către alte website-uri/platforme (spre exemplu, către Facebook) pe care Reea nu le deține. Pentru utilizarea respectivelor website-uri/platforme se aplica termeni și condiții de utilizare specifice, iar Reea nu este răspunzătoare și nu își asumă nicio obligație cu privire la conținutul acestora. Te rugăm să citești politicile respectivelor companii înainte de a accepta prelucrarea oricăror date personale care îți aparțin.
  2. Nicio legătură către alte site-uri/platforme nu poate fi calificată drept o aprobare sau susținere a acestora. Ești de acord că, în măsura permisă de lege, Reea sau partenerii noștri, nu vom putea fi ținuți răspunzători pentru conținutul sau disponibilitatea unor astfel de site-uri/platforme.
 10. Limitarea răspunderii Reea 
  1. Articolele disponibile pe website au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună-credință, reprezentând opinia autorului lor. Informațiile disponibile nu reprezintă asistență sau consultanță de specialitate pe subiectele prezentate. Astfel, nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la modalitatea în care utilizezi informațiile prezentate. Utilizatorul acceptă și înțelege că Reea nu poate fi ținută responsabilă pentru eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi din utilizarea necorespunzătoare a informațiilor prezentate pe website.
 11. Modificarea Condițiilor. Încetarea relației contractuale 
  1. Reea își rezervă dreptul de a modifica integral sau parțial prezentele Condiții, fără o notificare prealabilă a utilizatorilor. Accesul pe website sau utilizarea Aplicației mobile după momentul modificărilor determină acordul tău asupra modificărilor. Atunci când revii pe website sau în Aplicația mobilă, te rugăm să verifici data ultimei actualizări.
  2. Modificările prezentelor condiții intră în vigoare la data publicării pe website.
  3. Poți să-ți ștergi contul cu care te-ai înregistrat în aplicație din setările aplicației. În acest fel, după ștergerea contului tău, încetează relația contractuală reglementată de prezentele condiții dintre Reea și tine.
  4. Reea poate șterge contul tău sau îl poate bloca, fără a te anunța în prealabil, în cazul în care: este necesară dezactivarea contului din rațiuni de securitate sau daca utilizatorul nu respectă prezentele Condții sau termenii suplimentari detaliați pe pagina aferentă serviciilor oferite.
 12. Forța majoră
  1. Reea, partenerii Reea sau utilizatorii serviciilor noastre nu pot fi responsabili pentru erori sau întârzieri ale funcționării Aplicației, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința lor, cum ar fi dar fără a se limita la: erori de funcționare tehnică, viruși, erori de conexiune la internet sau la telefon, acces neautorizat în sisteme, erori de operare, grevă etc.
  2. Partea care invocă cu succes această clauză este scutită de orice răspundere contractuală de la momentul la care a fost împiedicată să își execute obligația contractuală. Cu toate acestea, partea care invocă existența unui caz de forță majoră are obligația de a lua orice măsuri rezonabile pentru a limita efectul evenimentului care o împiedică să își execute îndatoririle sale contractuale.
  3. În cazul în care evenimentul perturbator împiedică în mod substanțial executarea prezentelor Condiții, părțile vor agrea, într-un termen rezonabil, (i) fie asupra modului de executare a prezentelor Condiții, (i) fie asupra încetării de plin drept a prezentelor Condiții, fără a putea pretinde celeilalte părți daune-interese. În lipsa unui acord, oricare parte are dreptul de a solicita rezilierea de plin drept a prezentelor Condiții prin notificarea celeilalte părți într-un termen rezonabil. În situația încetării Condițiilor, partea care a obținut un beneficiu înainte de apariția cazului de forță majoră, are obligația de a plăti celeilalte părți o sumă de bani echivalentă cu valoarea unui astfel de beneficiu.
 13. Interpretare, nulitate, litigii
  1. Titlurile secțiunilor prezentelor Condiții sunt inserate doar în scop de referință și nu vor afecta interpretarea acestora.
  2. Neexercitarea de către Reea sau exercitarea fără succes a drepturile care îi sunt conferite în temeiul prezentelor Condiții nu constituie o renunțare la drepturile sale. Nicio executare separată sau parțială a oricărei obligații nu va exclude executarea integrală a unei astfel de obligații.
  3. În cazul în care una dintre clauzele prezentelor Condiții va fi declarată nulă și neavenită printr-o modificare legislativă sau printr-o hotărâre a instanțelor de judecată, aceasta nu va afecta în niciun fel validitatea și respectarea celorlalte clauze ale Condițiilor. Părțile vor depune toate eforturile pentru modificarea respectivei clauze, păstrând scopul prezentelor Condiții.
  4. Legea aplicabilă prezentelor Condiții este reprezentată de legea română. În cazul în care părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil diferendele, instanțele de judecată competente sunt cele din Târgu-Mureș.
  5. Prin acceptarea prezentelor Condiții, îți exprimi consimțământul de a le respecta.

 

Versiunea 1 – în vigoare din 27 iulie 2023