Selectează o Pagină

Pe 10 mai Consiliul Concurenței a pus in dezbatere publică un raport privind piața de servicii medicale și serviciile conexe pieței de servicii medicale. Este un raport interesant atât pentru ce cuprinde cât mai ales pentru ce nu cuprinde.

Consiliul Concurenței atrage atenția asupra faptului că negocierea în relația cu Casa Națională de Sănătate nu există de fapt, aceasta rezumându-se la prezentarea unor documente justificative de către spital. Practic spitalului îi este comunicată suma contractată indiferent de volumul, calitatea și specificul îngrijirilor oferite. Recomandarea constă în  modificarea legislației în sensul în care și furnizorii să aibă un cuvânt de spus și să poată negocia sumele contractate în funcție de serviciile oferite.

O mai mare atenție a fost acordată pieței de servicii medicale primare – medicină de familie. Consiliul Concurenței este de părere că piața nu este suficient de concurențială atât prin prisma reglementărilor de intrare pe piață, al  modului de organizare dar  și al ofertei de servicii.

Pentru spitale cele mai importante mențiuni sunt după cum urmează:

  • Reglementarea privind serviciile balneare care interzice furnizorilor privați să funcționeze în aceeși localitate unde există unitate de stat.
  • Utilizarea aparaturii medicale în comodat cu contracte pe perioadă nedeterminată sau pe perioade îndelungate de timp este considerată anticoncurențială pe o piață matură ca cea a aparturii și dispozitivelor medicale.
  • Clarificarea poziției membrilor RENAR care sunt în acest moment și beneficiari și reglementatori.
  • Contractele pentru servicii DRG mai ales cele care nu sunt pentru soft și cu sume fixe lunar. Aceleași semnale le alarmă le trăgeam și noi în urmă cu jumătate de an aici. Practic se cere a se analiza impactul financiar și mai ales a se urmări ca Foile de observarție să nu fie modificate ulterior externării.  O atenție deosebită este necesară pentru manipularea datelor cu caracter personal.
  • Lipsa raportării contractelor de concesiune ale spitalelor. Doar 3 sunt raportate în 5 ani!

La fel de interesant e ce lipsește din acest raport!

  1. Deși există o anchetă în curs de desfășurare, din ordin al presedintelui Consiliului Concurenței, pentru aplicarea măririlor de salarii din spitalele publice (modul de aplicare al OUG35/2015 și OUG20/2016) ca fiind ajutoare de stat ilegale, nu există nici o singură mențiune în acest raport. Întrebarea imediat următoare e „De ce?”, când normal ar fi fost să apară raportul cu rezultatul investigației.
  2. Nu apare nici o mențiune referitoare la piața de asigurări private de sănătate mai ales că există o piață și aici.

Întregul raport poate fi citit aici. Mențiuni se pot trimite până în 8 iunie la adresa dir.teritoriu@consiliulconcurentei.ro

  • Dr. Mihai Negrea
  • MSc,MHA – Managementul Serviciilor de Sanatate